Stortingsmelding om vekstkraft og gründerskap

20.12.14Lokalmat illustrasjonsbildeLandbruksministeren fremjar landbruksbasert næringsutvikling. Norges Bondelag applauderer.

Nytt fra Norges Bondelag

 • Mer AS i landbruket

  19.12.14Hvem skal drive gårdene? Bondelaget mener den selveiende bonden er avgjørende. Regjeringen gjennomfører store endringer i hvem som kan drive gård med offentlige tilskudd.
 • Seier nei til ulv

  18.12.14Ulv og sauSekundært går Norges Bondelag inn for å innskrenke ulvesona og opne for meir jakt i beiteprioriterte område.

Nytt fra fylkene

 • Regjeringen åpner for AS i landbruket

  19.12.14Asbjørn HellandRegjeringen vedtok fredag en ny forskrift der det åpnes for at aksjeselskap kan eie gårdsbruk – stikk i strid med råd fra både Bondelaget og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.
 • Tiltakene virker

  19.12.14.- Vi har verdens beste kylling! Dette utsagnet ble gjentatt flere ganger under møte om antibiotikaresistens i går. Hele næringa og faglagene går nå sammen om å få bukt med ESBL og kinoloner, samt narsin i kyllingfôret.
 • Møte med Jærlaga

  19.12.14møte jærenDen årlige samlinga med lokallagslederne på Jæren ble avholdt på Jæren Hotell 18. desember.

Blogg

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen