Vedtok kompetansekrav for landbruket

23.09.14Naturbrukselever. IllustrasjonsbildeNorges Bondelag håper å få med seg Landbruks- og matdepartementet i arbeidet.

Nytt fra Norges Bondelag

Nytt fra fylkene

Blogg

               


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen