Ambisiøst klimavedtak i EU

24.10.14Horpedal kraftverk, FjærlandI natt ble EUs stats- og regjeringssjefer enige om Unionens klimamål for 2030. Det gir muligheter for norsk landbruk.

Nytt fra Norges Bondelag

Nytt fra fylkene

  • Søndre Bjerkerud Gård årets BU-prisvinner i Buskerud

    24.10.14BUTruls K. Bjerkerud, Søndre Bjerkerud Gård, i Krødsherad ble i dag kåret til årets vinner av Bygdeutviklingsprisen (BU) i Buskerud. Prisoverrekkelsen fant sted hjemme på gården.
  • Hva gjør vi med gåsa?

    24.10.14Åsmund Fjellbakk, Pål Sindre Svae og Finn Erlend Ødegaard holdt innlegg om gåsa, Martha Mjølnerød takket for engasjementetBeiteskader fra gås er et økende problem i fylket vårt. Nylig samlet Østfold Bondelag bønder og rådgivere på dette temaet. Bondelaget har laget en handlingsplan for å ta tak i dette.
  • INVITASJON TIL FAGDAG «JAKT PÅ STORE ROVDYR»

    24.10.14Det inviteres til fagdag med tema jakt på store rovdyr, jerv, gaupe, ulv og bjørn. Fagdagen blir holdt både i Årdal og på Helleland.

Blogg

              


Norges Bondelag, Pb. 9354 Grønland, 0135 Oslo. Besøksadresse: Landbrukets Hus, Schweigaards gate 34 C. Tlf: 22054500
E-post: bondelaget@bondelaget.no
Ansv. redaktør Per Skorge, komm.sjef Lise Boeck Jakobsen